НАЈНОВИЈЕ...

Информационо – реферални центар

ИРЦ се налази у згради Градске библиотеке Панчево, Немањина 1, на првом спрату.
Основан је 2018. као организациони део Одељења за комуникацију и инклузију ГБП.

У свом раду се придржава етичких и професионалних норми и позитивних законских прописа у области ауторских права.
Корисницима указује на законску регулативу и прописе који се односе на заштиту ауторских права, моралног и материјалног аспекта ових права и ограничења која у том смислу постоје при коришћењу библиотечко-информационе грађе.

Повезан је на Академску мрежу Србије/АМРЕС и истраживачима нуди увид у актуелне трендове и научна достигнућа код нас и у свету.