НАЈНОВИЈЕ...

Одељења

Одељење за набавку библиотечке грађе и међубиблиотечку позајмицу

• Нада Миловановић, библиотекарка – [email protected]

Одељење за каталогизацију и обраду монографских публикација

• Љиљана Дракшан, виши библиотекар – [email protected]
• Весна Салапура, библиотекарка – [email protected]
• Весна Маринковић, библиотекарка

Одељење за каталогизацију и обраду серијских публикација

• Милана Гаврилов – библиотекарка – [email protected]

Позајмно одељење за децу – [email protected] »

• Зузана Задунајски, библиотекарка

Позајмно одељење за одрасле – [email protected]

• Вирџиниа Шарац, библиотекарка
• Светлана Башић Палковић, виша књижничарка
• Милован Лукић, књижничар
• Миња Марковић, библиотекарка
• Соња Лалић, библиотекарка

Одељење за интерну позајмицу и научни рад – [email protected]

• Невенка Бабић, библиотекарка

Одељење завичајног фонда и старе и ретке књиге – [email protected]

• Гордана Гајић, библиотекарка
• Прочитајте више о завичајном одељењу »

Одељење матичних послова – [email protected]

• Гордана Радошевић, библиотекарка
• Прочитајте више о одељењу матичних послова »

Одељење за комуникацију и инклузију
Информационо – реферални центар (ИРЦ)

• Горан Траиловић, библиотекар саветник – www.citaliste.com, [email protected]
• мср Милица Ђурђев, библиотекар информатор – [email protected]

Служба за информатику

• Ивана Абрамовић, виши књижничар, информатичар – [email protected]

Стручни рад подржавају пратеће службе:

• Дејан Боснић, директор – [email protected]
• Милица Барбу, шеф рачуноводства – [email protected]
• Ивана Бакић, благајник контиста
• Весна Маџаревић, дактилографкиња – [email protected]
• Радивоје Ђурка, књиговезац

Служба за техничке и помоћне послове:

• Мирјана Арсић, чистачица
• Снежана Стефановић, чистачица
• Ненад Ристић, домар
• Борна Милош, домар