НАЈНОВИЈЕ...

Одељења

Одељење за набавку библиотечке грађе и међубиблиотечку позајмицу

Одељење за каталогизацију и обраду монографских публикација

 • Љиљана Дракшан, виши библиотекар – [email protected]
 • Весна Салапура, библиотекарка – [email protected]
 • Весна Маринковић, библиотекарка

Одељење за каталогизацију и обраду серијских публикација

Позајмно одељење за децу – [email protected] »

 • Милован Лукић, књижничар
 • Миња Марковић, библиотекарка

Позајмно одељење за одрасле – [email protected]

 • Светлана Башић Палковић, виша књижничарка

Одељење за интерну позајмицу и научни рад – [email protected]

 • Вирџиниа Шарац, библиотекарка
 • Невенка Бабић, библиотекарка

Одељење завичајног фонда и старе и ретке књиге – [email protected]

 • Гордана Гајић, библиотекарка

Одељење матичних послова – [email protected]

 • Гордана Радошевић, библиотекарка

Одељење за комуникацију и инклузију
Информационо – реферални центар (ИРЦ)

Служба за информатику

 • Ивана Абрамовић, библиотекар, информатичар – [email protected]

Стручни рад подржавају пратеће службе:

Служба за техничке и помоћне послове:

 • Мирјана Арсић, чистачица
 • Снежана Стефановић, чистачица
 • Ненад Ристић, домар
 • Борна Милош, домар