НАЈНОВИЈЕ...

Радно време и чланарина

Градска библиотека Панчево се бави прикупљањем, чувањем и давањем на коришћење књига и некњижне грађе, популарисањем књиге и читања, информисањем, издавачком и графичком делатношћу, умножавањем, копирањем и коричењем библиотечке грађе, пружањем услуга коришћења рачунара са приступом интернету, скенирањем и ласерском штампом.

Радно време усклађује се са мерама Владе РС у сузбијању епидемије COVID-19 и тренутно је од 8 до 20 сати радним данима. Викендом библиотека не ради.

Годишња чланарина:

  1. Одрасли – 1000 динара
  2. Ученици и студенти – 800 динара
  3. Пензионери и незапослена лица – 500 динара
  4. Предшколци и прваци – 500 динара
  5. Породична (од трећег детета бесплатно) – 500 динара

Резервација књига током пандемије

Поштовани корисници,

У жељи да адекватно одговоримо захтевима корисника током пандемије, обавештавамо вас да смо увели додатне погодности при коришћењу нашег фонда.

НАКОН ВАШЕ ПРОВЕРЕ ДА ЛИ СЕ ТРАЖЕНА ЛИТЕРАТУРА НАЛАЗИ У ФОНДУ БИБЛИОТЕКЕ (online претраживач се налази на сајту библиотеке), можете путем мејла послати захтев за резервацију књига:

У мејлу, поред списка жељених књига, наведите и ваше име и презиме и члански број. Библиотекари ће Вас обавестити да ли је тражена литература слободна и у које време да дођете по њу.
Да подсетимо, радно време Градске библиотеке Панчево је од 8 до 20 сати сваког радног дана. Суботом и недељом библиотека је затворена.