НАЈНОВИЈЕ...

Радно време и чланарина

Градска библиотека Панчево се бави прикупљањем, чувањем и давањем на коришћење књига и некњижне грађе, популарисањем књиге и читања, информисањем, издавачком и графичком делатношћу, умножавањем, копирањем и коричењем библиотечке грађе, пружањем услуга коришћења рачунара са приступом интернету, скенирањем и ласерском штампом.

Радно време усклађује се са мерама Владе РС у сузбијању епидемије COVID-19 и тренутно је од 8 до 20 сати радним данима. Викендом библиотека не ради.

Годишња чланарина износи 700,00 динара.

За повлашћене катергорије (ђаци, студенти, пензионери и војници) 500,00 динара.


Резервација књига током пандемије

Поштовани корисници,

У жељи да адекватно одговоримо захтевима корисника током пандемије, обавештавамо вас да смо увели додатне погодности при коришћењу нашег фонда.

НАКОН ВАШЕ ПРОВЕРЕ ДА ЛИ СЕ ТРАЖЕНА ЛИТЕРАТУРА НАЛАЗИ У ФОНДУ БИБЛИОТЕКЕ (online претраживач се налази на сајту библиотеке), можете путем мејла послати захтев за резервацију књига:

У мејлу, поред списка жељених књига, наведите и ваше име и презиме и члански број. Библиотекари ће Вас обавестити да ли је тражена литература слободна и у које време да дођете по њу.
Да подсетимо, радно време Градске библиотеке Панчево је од 9 до 16 сати сваког радног дана. Суботом и недељом библиотека је затворена.