НАЈНОВИЈЕ...

ИНФОРМАЦИОНО-РЕФЕРАЛНИ ЦЕНТАР (ИРЦ)

Информационо–реферални центар вам помаже у изради семинарских, матурских, истраживачких, научних и стручних радова.

Пружа вам помоћ:

  • стручног усавршавања
  • претраживања база података
  • селекције докумената и проналажења података у публикацијама
  • обраде тематских захтева
  • приликом претраживања и коришћења библиотечко-информационе грађе
  • утврђивања извора и проналажења сложених библиографских података

ИРЦ вам омогућава приступ KoBSON-у, е-бази која садржи 35.000 часописа у пуном тексту и више од 100.000 књига.

Упућује вас на валидне изворе података и пружа информације преко мејла.

Контакт:

Библиотекар информатор мср Милица Ђурђев, мастер андрагог
013- 2513-755, 314-455, 314-655 лок. 23
[email protected]

Попуни образац за тематско претраживање електронских извора.

Закажи разговор са библиотекаром