НАЈНОВИЈЕ...

ИЗДАВАШТВО

Прва књига коју је Библиотека публиковала је Каталог Градске библиотеке у Панчеву : лепа књижевност на српскохрватском, немачком и мађарском језику, 1936. године. Ово издање приредили су млади панчевачки писци тог доба: Миливоје В. Исаиловић, Душан Трумић, Владислав Мошуљ и Славко Њагуљ (библиотекар Градске књижнице и музеја).

После рата, 1963. објављена је Земља ватре, Милета Бискупљанина, са илустрацијама Божидара Јововића, и заједничка књига Ђорђа Влајића, Милета Бискупљанина и Милоша Николића Ласте. Меридијани. Брег, коју је илустровао Радуле Анђелковић.

У сарадњи са Културно просветном заједницом Панчева, 1965., објављен је зборник песама Осуђени на нежност. У њему налазимо стихове Мирослава Антића, Милета Бискупљанина, Ђорда Влајића, Драгутина Илкића – Бирте, Младена Маркова, Милоша Николића и “младих војвођанских песника” Раше Перића, Градимира Стојковића и Миладина Кондића. Зборник је илустрован вињетама сликара Миливоја Ђорђевића.

Следећи подухвати били су: фототипско издање хумористичко-сатиричног листа Жижа 1871-1874. (објављено поводом 150-годишњице рођења Јована Јовановића Змаја, 1983); Панчевачка библиографија 1833-1963, Миодрага Живанова, 1985; превод докторске дисертације Милана Ћурчина Српска народна песма у немачкој књижевности (прев. Бранимир Живојиновић) 1987; студија Васа Пелагић у листу „Панчевац“, коју је о 150 годишњици рођења Васе Пелагића приредио Ристо Бесаровић, 1988. године; спомен издање прве књиге стихова Мирослава Антића Испричано за пролећа, 1988; Незнани и мало знани списи Бранислава Нушића, приредио др Александар Пејовић поводом 125 година од рођења писца, 1989. и студија Душка М. Ковачевића Васа Живковић : живот, рад и песништво, 1990. године.

Књиге су публиковане под именом Народна библиотека „Вељко Влаховић“ из Панчева и углавном у сарадњи са Народном библиотеком Србије, али и са Народном и универзитетском библиотеком Босне и Херцеговине, Матицом српском, Војвођанском академијом наука и уметности и панчевачким Домом пионира.

Средином деведесетих библиотека враћа своје старо име и организује први научни скуп “Културно-историјска прошлост и развој библиотекарства у Панчеву” (1994). Следе “Књига за народ”, посвећен 125-годишњици отварања Издавачке књижаре Браће Јовановић (1997) и “Књижевна топографија Панчева (2000). Зборници са првог и другог научног скупа објављени су у сарадњи са панчевачким Свескама. Књижевна топографија Панчева, преглед књижевног живота у нашем граду од краја XVIII до краја XX века, публикована је 2001., у суиздаваштву са Институтом за књижевност и уметност из Београда.

Градска библиотека је 2002. године објавила репринт Повести општежитељнога манастира Војловице , игумана Јоаникија Милковића из 1801. године са (Историјским архивом у Панчеву). Покретање манифестације “Мајски дани књиге у Панчеву” 2003. године пратила је одговарајућа брошура (објављена наредне 2004. године). Руске избеглице у Панчеву 1919 – 1941., Несибе Палибрк – Сукић објавили смо 2005., а зборник песама панчевачких песника И нико не смета који је приредио Милош Николић. 2006.

Сабраним уводницима из Свезака у књизи У шуми мрачној као време обележена је десетогодишњица смрти књижевника и уредника овог часописа, Богдана Мрвоша, 2007. Приредили су је Горан Траиловић и Милован Лукић.

Наредне, 2008., објављене су студије Гордана Стокић Симончић, Књига и библиотеке код Срба у средњем веку, Жарка Војновића, Рађање словесног града : каталог старих књига Градске библиотеке Панчево, као и аутобиографија Владимира Алексејевича Мошина, Под теретом. (са Народном библиотеком Србије). Рукопис је са руског превела и коментаре саставила Несиба Палибрк-Сукић.

По две књиге су објављене 2009. 2010. и 2011 године; прво, издање посвећено комуникацији, култури организације и односима библиотека с јавношћу, „Best practice“ у 22 приче, Гордане Стокић Симончић и Библиографија Бранислава Петровића, Дејана Вукићевића, затим Конзерваторска сведочења : сликарско-конзерваторско – рестаураторска документација о заштићеним ликовним делима у граду Панчеву и насељеним местима, Слађане Динић Ђорђевић И друга књига Жарка Војновића, Из Спарте светлост то јест Живот и подвизи Каменка и Павла браће Јовановића ; уједно и Библиографија издања, а на крају једно од наших најзначајнијих издања Читалишта у Србији у XIX веку, Десанке Стаматовић и друга књига Несибе Палибрк-Сукић, Француски клуб у Панчеву и Француска школа Јелене Николајевне Спиридонове.

Тројезична документарна фото-монографија Миладина Чолаковића, фимског сниматеља, редитеља, фотографа и професора на Факултету драмских уметности у Београду, посвећена Ромима, Пут = Дром = Роад, објављена је 2012. у сарадњи са Културним центром Панчева. Исте године, објављен је водич за планирање програма „Читање на територији целе заједнице“, Једна књига један град и Библиотеке и идентитет : пролегомена за историју модерног српског библиотекарства, Гордана Стокић Симончић И Жељка Вучковића..

Традиционални плесови Срба у Банату, Селене Ракочевић (у сарадњи са Културним центром Панчева), и Локална самоуправа и развој, Владимира Васиљева, публиковани су 2013., а двојезични српско-енглески приручник о развоју публике у библиотекама, Иване Јовановић Арсић, Планета читалаца, 2014. године.

*

Осим ових издања, библиотека је објавила и већи број каталога изложби, плаката, позивница и друге грађе, која није увек ни регистрована у Народној библиотеци Србије, односно у Библиотеци Матице Српске. Библиотека је имала значајну улогу и приликом припреме фототипских издања Панчевца 1981. и Граничара 1982. године, иако су као издавачи наведени само Панчевац и Народна библиотека Србије.

Од 1975. до 1987. библиотека је издавала Информативни билтен, 2002. године је покренула лист Библи (Ђачке откачене новине) и часопис Панчевачко читалиште, а током 2009. Панчевачки информатор, посвећен “туризму, култури, историји, спорту, омладини, музици и забави”. Библи и Панчевачки информатор су у међувремену угашени, а Панчевачко читалиште и даље редовно излази двапут годишње, у мају и новембру. Године 2011., из имена часописа је изостављена локална одредница, и назив је промењен у Читалиште, а постављено је и онлајн издање на адреси www.citaliste.rs. Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије и Национални савет за научни и технолошки развој категоризовали су Панчевачко читалиште, 2009. године, као научни часопис (М53), а 2012. као научни часопис од националног значаја (М52).

*

Градску библиотеку Панчево, њена издања и пројекте можете наћи на следећим виртуелним адресама:

www.biblioteka-pancevo.org.rs
www.citaliste.com
www.citaliste.mobi
www.citaliste.rs i
читалиште.срб

Нова адреса (септембар 2014) је: www.virtuelnopancevo.net

Планирано је да овај портал прикупља и понуди, у отвореном приступу, велики број информација о Панчеву, настојећи да виртуелно транспонује град у различитим сегментима, како би у идеалној тачки обухватили све појавности града у реалном животу, у пресеку историјске вертикале и садашњег тренутка, са футуристичким пројекцијама и могућим паралелним реалностима. Пажњу ћемо усмерити и на објекте и појавности којих више нема, а који су нетрагом нестали у времену иза нас.

Издавач Особа за контакт
Градска библиотека ПанчевоОдељење за израду библиографија и издавачку делатност
Немањина 1
26000 Панчево
Горан Траиловић
[email protected]
Тел. централе:
Факс:
+381 13 2513755
+381 13 514-755
+381 13 314 455
+381 13 314-655
Моб. +381 62 270 562