НАЈНОВИЈЕ...
Организација

Организација

Градска библиотека Панчево има девет одељења: позајмно одељење за децу, позајмно одељење за одрасле, одељење за набавку књига и периодике, одељење за каталогизацију и обраду монографских публикација, одељење за каталогизацију и обраду серијских публикација, одељење за интерну позајмицу и научни рад, одељење завичајног фонда и старе и ретке књиге, одељење матичних послова и библиографско одељење, као и службу за информатику и набавку дигиталних публикација.

Фонд

fondovi_gbp

Бибиотека поседује 180.182 књиге, што представља две (1.95) књиге по становнику, а што је у складу са стандардом. Од укупног фонда, 67% је белетристика и 33% стручна књига, док је по језичкој структури 75% фонда на српском језику, 4% на мађарском и 21% на осталим језицима. По броју периодичних публикација, 18 наслова новина и 60 часописа, Библиотека је изнад стандарда.

Чланство

У 2008. години Библиотека је имала 10.202 чланова (позајмно одељење за одрасле 6.399, позајмно за децу 3.803) који су позајмили укупно 119.549 књига. Као резултат радионица за децу, презентација књига издавачких кућа, концерата и организованих посета деце основних школа и вртића, одељење за децу је у току 2008. године повећано за 926 нових чланова, што рад овог одељења сврстава у примере добре праксе.

Библиотека има електронску базу података и део је БИСИС мреже. У сарадњи с Медијском документацијом ЕБАРТ, корисницима је омогућено да у електронској читаоници приступе највећој дигиталној медијској документацији у Србији.

Запослени

Закључно с августом 2009. године, у Библиотеци има 34 запослене особе, од тога је с високом и вишом стручном спремом 22 радника. Од стручног особља, поред директора, у Библиотеци седам особа руководи одељењима, библиотекара је 11, књижничара 5, информатичара 2 и 1 књиговезац.

Радно место Број извршилаца
шеф одељења 7
библиотекар 11
књижничар 5
информатичар 2
књиговезац 1