НАЈНОВИЈЕ...
Јавне библиотеке у Србији 1901-1918.

Јавне библиотеке у Србији 1901-1918.

Градска библиотека Панчево ће до Сајма књига објавити студију др Бранке Драгосавац Јавне библиотеке у Србији 1901-1918. Како ни за ово издање није добила подршку Министарства за културу Републике Србије и његових комисија упутила је стручној јавности позив на претплату.

Публикација се бави развојем јавних (народних, градских) библиотека у Србији на почетку 20. века, а обрађује грађанске иницијативе за оснивање јавних библиотека (Друштво за школску хигијену и народно просвећивање, Српске земљорадничке задруге, Културна лига), државне акције на оснивању јавних библиотека (у Пироту, Неготину, Зајечару, Алексинцу, Лозници, Јагодини), и судбину јавних библиотека у доба балканских ратова и Првог светског рата.

Настала на основу текста истоимене докторске дисертације, публикација је заснована на темељним архивским истраживањима обављеним у Архиву Србије и Архиву Југославије, на проучавању објављених и необјављених интерних докумената библиотека, упоређивању и проверавању општинских аката, извештаја, потврда, спискова, систематизовању свих података, утврђивање хронолошког тока оснивања јавних библиотека, као и на изучавању домаће и стране литературе. Хронолошки систематизована, снабдевена одговарајућим научно-информативним апаратом и припадајућим прилозима, написана је са жељом да у будућности послужи за писање целовите историје српских библиотека. Она представља први уопште урађени историјат почетне фазе развоја јавних библиотека код нас, а њени поуздани резултати откривају нове чињенице и померају границе наших досадашњих сазнања.

Планирано је да студија др Бранке Драгосавац „Јавне библиотеке у Србији 1901-1918.“ буде објављена до Сајма књига и њена цена у претплати (до 1. септембра) ће бити знатно нижа од цене у слободној продаји и износиће 600,оо динара. Списак пренумераната биће објављен у књизи.

Преузми: Позив на претплату (ПДФ)

Контакт за претплату:
Горан Траиловић
Градска библиотека Панчево
Немањина 1, 26000 Панчево
[email protected]

Број жиро-рачуна: 840-30668-80
Управа за јавна плаћања Панчево
Матични број: 08006539
ПИБ 101049844