НАЈНОВИЈЕ...
Промоција књиге: „Млади под контролом… Дигитална деменција! Шта чинити?“

Промоција књиге: „Млади под контролом… Дигитална деменција! Шта чинити?“

Градска библиотека Панчево вас позива на интерактивну радионицу и промоцију књиге „Млади под контролом… Дигитална деменција! Шта чинити?“, аутора Недељка В. Јовића.

Представљање ове књиге и интерактивна радионица биће одржани у понедељак, 20. децембра 2021. у 19 часова у читаоници Градске библиотеке Панчево.

Гост:

  • Недељко Јовић, аутор.

Несумњиво је да је привилегија живети у ери дигиталне револуције, користећи све благодати дигитализације, интернета и глобалне повезаности, која омогућава врло лак доступ информацијама, решава проблем физичке удаљености и потенцијално своди цео свет на ,,глобално село“. Умрежавање целог света је пројекат подржан од свих држава, великих корпорација, али и огромне већине становништва јер свима доноси велике бенефите, која се огледа у лакој доступности информација о појединцу, могућности завршавања послова електронским путем, свеобухвтном надгледању свих аспеката живота (саобраћај, криминал, безбедност…), али и у виду енормне зараде свих који су укључени у ову грану индустрије, као и бесконачна могућност забаве, па и живота у ,,виртуалном свету“. И све ове предности су условиле да цела планета незадрживо хрли ,,грлом у јагоде“, тј. несвесно (или свесно?) занемарује евидентне опасности које са собом носи ,,експлозија дигиталних технологија“ и процес дигитализације. Са аспекта соцјалне психологије (и психопатологије), проблем злоупотребе личних информација са потенцијалним губитком приватности је главни проблем данашњице, коме су посебно изложени млади (адолесценти) као највулнерабилнија популација. Непромишљено остављање података на различитим сајтовима представља огроман маневарски простор за манипулацију људима, уз потенцијалну могућност суптилног контролисања, али и других видова злупотребе, што аутор детаљно елаборише у овом приручнику, критички се фокусирајући на негативнеаспекте “дигиталне ере“. Термин дигитална деменција метафорички илуструје промене у личности до којих доводи некритичко кориштење компјутера и интернета, алудирајући на дисфункцију конгнитивног процеса и занемаривања логичког мишљења, посебно код младих.

– Извод из рецензије Прим. др Ивице Младеновића, психијатар – породични психотерапеут, Начелник Клинике за болести зависности ,,Института за ментално здравље’’, Београд.