НАЈНОВИЈЕ...
Разговор о књизи „Мозак и унутрашњи свет“

Разговор о књизи „Мозак и унутрашњи свет“

У понедељак, 16. децембра 2019. у 19:00 одржаће се разговор о књизи „Мозак и унутрашњи свет – Увод у неуронаучно проучавање субјективних искустава“ аутора Марка Солмса и Оливера Турнбула.

Промоцију организују:

Градска библиотека Панчево,
Центар „IMAGO“,
Институт за филозофију и интердисциплинарне студије Нови Сад
и Издавачка кућа „CLIO“.

О књизи ће говорити:

Тамара Џамоња Игњатовић, психолог
Анђелка Коларевић, психијатар и психотерапеут
Милан Попов, филозоф
Слободан Николић, психолошки саветник и терапеут
Зоран Хамовић, главни уредник ИП „Clio“.

О књизи:

Изласком књиге Мозак и унутрашњи свет, аутора Марка Солмса и Оливера Турнбула, стручна и шира читалачка публика у Србији добила је прву прилику да се на свом језику упозна са неуропсихоанализом. Неуропсихоанализа је савремен мултидисциплинарни приступ психичким феноменима који обједињује знања психоанализе и неуронаука. Ова књига представља општи увод у настанак неуропсихоаналитичке мисли и одабрана је на предлог преводиоца и уз пуну подршку др Солмса, управо зато што читаоцима пружа најшири преглед овог научног поља о ком се код нас недовољно зна. Осим тога, она је писана језиком који је једнако приступачан и стручњацима и лаицима.

У покушају да сместе психијатријско знање и обуку будућих психијатара директније у контекст савремене биологије, аутори скицирају почетке новог интелектуалног оквира за психијатрију који полази из текућих биолошких знања о односу ума према мозгу.

Најзначајније откриће Марка Солмса је откриће механизама сањања у предњем мозгу. Многи научници су се бавили истраживањем сањања и пре др Солмса, али је он први који је открио нешто што је промицало његовим претходницима. Пре представљања овог открића, он води читаоца на занимљиво путовање кроз неурофизиологију и неуроанатомију и даље, кроз свесне и несвесне процесе, кроз тајанствене путеве памћења, кроз егзистенцијално важне системе емоција, кроз језик и његову употребу у психотерапији, све до генетике и полних разлика. Ипак, централно место припада сновима. Аутор даје посебан простор темељном неуропсихолошком испитивању најзагонетнијег од свих психичких феномена.