НАЈНОВИЈЕ...
Изложба слика „Симболичке интерпретације тела“ ауторке Теодоре Заношкар

Изложба слика „Симболичке интерпретације тела“ ауторке Теодоре Заношкар

Позивамо вас на отварање изложбе слика „Симболичке интерпретације тела“ ауторке Теодоре Заношкар, у суботу, 20. јуна у 19 часова, у Галерији Градске библиотеке Панчево. Изложба траје до 10. јула.

Реч ауторке

Главна идеја мог пројекта јесте интерпретација људског тела кроз различита визуелна истраживања. Инспирацију сам пронашла у разноврсним облицима тела, од статуа палеолитских Венера, преко небеског тела (планета Јупитер) као мог сопственог симбола Универзума, затим повезаности субјекта и Другог, исказане у виду спојених тела, до чулности тела као интерактивности женске и мушке фигуре. Значајно место у истраживањима има геометризација тела, уз примену круга као универзалног визуелног симбола Бесконачности, квадрата као симбола Земље и материјалног постојања, али и повезаности круга и квадрата која симболише однос између мисаоних и материјалних димензија тела. Инспирацију сам пронашла и у обрнутом троуглу телесности, који је суштински део биолошког аспекта женског акта, односно торза. Важна је и симболика конвексног и конкавног рељефа по узору на традиционалну зидну технику зграфито, коју сам адаптирала и применила на платно. Сви радови из циклуса Симболичке интерпретације тела могу се схватити и као контраст, баланс и синтеза између мисаоног и чулног. Својим сликама желим да потврдим став да су микро и макрокосмос уско повезани, а људске пропорције присутне и у космичкој хармонији.

Теодора Заношкар (Београд,1995) завршила је мастер академске студије примењеног сликарства на Факултету примењених уметности у Београду, 2019. године, у класи проф. Мирослава Лазовића. Исте године постала је редовни члан УЛУС-а и стекла статус самосталног уметника.

Изложба слика "Симболичке интерпретације тела" ауторке Теодоре Заношкар