НАЈНОВИЈЕ...
Књижевна манифестација Мајски дани књиге 2021

Књижевна манифестација Мајски дани књиге 2021

МАЈСКИ ДАНИ КЊИГЕ У ПАНЧЕВУ

КЊИЖЕВНОСТ У КАРАНТИНУ

од 24. до 27. маја

У ширем смислу карантин илуструје положај врсте. Положај човека у светује карантински. А болест, ако је опасна, квасац који ћe из људи извући оно што су, испод вештачке коре васпитања, угледања, интереса и лукавства, они стварно.

– Борислав Пекић „Беснило“


Овогодишњи Мајски дани књиге у Панчеву баве се питањима утопије и дистопије у домаћој књижевности као и литературом која обрађује тему болести, карантина и великих криза друштва.

Шта човеку остаје у борби са злом живота и насиља и шта му то онемогућује да изврши своју хуманистичку мисију? Болест, која често може бити метафора за зло које хара светом, делује супериорно у односу на човека. Она га поништава. Међутим, оно што није у могућности да учини усамљена јединка у борби са пошастима модерног света, може колектив. Moћ солидарности и окупљања у борби против свих изазова који прете човечанству делује снажније од било ког штита. Удружени људи могу одолети и најжешћим ударима пандемија, природних катастрофа али и сваком облику политичке тираније. То јесте основна порука васколике књижевности и уметности да човек никада није сам и да је основно начело које мора испунити на свом животном путу, остварење идеја отпора, хуманизма и слободе.

Мајски дани књиге у Панчеву 2020. програм