НАЈНОВИЈЕ...
Награда „Стојан Новаковић“ Јавним библиотекама у Србији

Награда „Стојан Новаковић“ Јавним библиотекама у Србији

Библиотекарско друштво Србије, на свечаној седници, поводом Дана библиотекара и обележавања 70 година постојања БДС-а, 14. децембра 2017, доделило је награду „Стојан Новаковић“ др Бранки Драгосавац, за дело „Јавне библиотеке у Србији од 1901. до 1818. године“, оцењену као посебан допринос развоју библиотечко информационе делатности. Књигу је објавила Градска библиотека Панчево, а суиздавачи су Народна библиотека „Стеван Сремац“, Ниш и Народна библиотека „Доситеј Новаковић“, Неготин. Средства за објављивање ове студије прикупљена су од пренумераната, суиздавача и продаје награђене књиге.

Ову награду је 2013. добило још једно издање панчевачке библиотеке: „Библиотеке и идентитет : пролегомена за историју модерног српског библиотекарства“, аутора проф. др Гордане Стокић Симончић и проф. др Жељка Вучковића (суиздавач је био Филозофски факултет у Новом Саду).

Награђени аутори били су рецензенти студије „Јавне библиотеке у Србији од 1901. до 1818. године“. Проф. др Гордана Стокић Симончић је гл. уредник часописа за теорију и праксу библиотекарства „Читалиште“ који издаје Градска библиотека Панчево (суиздавач је Филозофски факултет у Новом Саду), проф. др Жељко Вучковић члан редакције, а др Бранка Драгосавац један од најагилнијих сарадника и рецензената часописа.

Проф. др Жељко Вучковић, декан Педагошког факултета у Сомбору, је, ове године, и добитник награде Библиотекарског друштва Србије „Запис“ која се додељује појединцу заслужном за развој библиотечко-информационе делатности и библиотекарства.

Бранка Тадић Драгосавац (Београд, 1977)

Заменик је управника Библиотеке Правног факултета Универзитета у Београду од 2016. године. Од 1998. до 2016. радила у Библиотеци града Београда као библиотекар каталогизатор у Ауторском каталогу Одељења за обраду и библиографска истраживања, библиотекар и начелник Одељења за рад са одраслим корисницима и начелник Одељења за набавку и обраду библиотечке грађе.

Има стручно звање вишег библиотекара и доктор је библиотечко-информатичких наука. Студије библиотекарства и информатике, магистратуру и докторат завршила и одбранила на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Катедри за библиотекарство и информатику. Докторску дисертацију под насловом Јавне библиотеке у Србији од 1901. до 1918. године, одбранила је 2015, а магистарску тезу под насловом Дечја одељења Библиотеке града Београда 2007. године. Дипломирани је библиотекар-информатичар (1999).

Коприређивач је монографију „Слово и вијек : Марко Миљанов у огледалу критике : избор“, са академиком Радомиром В. Ивановићем (Подгорица : Фонд за развој Куча „Марко Миљанов“, 2016) и аутор бројних академских и стручних радова.