НАЈНОВИЈЕ...
Песнички конкурс поводом 8. марта: „Најлепше речи о њој“

Песнички конкурс поводом 8. марта: „Најлепше речи о њој“

Савет за родну равноправност Града Панчева и Градска библиотека Панчево расписују песнички конкурс поводом 8. марта – Међународног дана жена под називом: „Најлепше речи о њој“

Конкурс је отворен за све узрасте песника и песникиња. Пријава на конкурс треба да садржи једну песму, која не сме бити дужа од једне А4 странице, име и презиме аутора, број телефона и адресу становања. Песме слати поштом, ковертиране, са назнаком: “за песнички конкурс“, на адресу: Градска библиотека Панчево, ул. Немањина 1, 26000 Панчево, најкасније до 29. фебруара 2020. године.


∗ Прва фотографија у тексту је дело Naxart Studia, а друга је дело Garry Gayа.