НАЈНОВИЈЕ...
Представљање књиге Милана Орлића

Представљање књиге Милана Орлића

У четвртак, 20. септембра 2018. у 19:30, представљање књиге Милана Орлића „Андрић, Црњански, Пекић: приповедне структуре српског (пост)модернистичког романа“.

Гости: проф др Томислав Лонгиновић и Милан Орлић, аутор

Мали Немо – издавачка кућа

Студија Милана Орлића Андрић, Црњански, Пекић (Линк: www.malinemo.rs) је адаптирана верзија истоимене докторске дисертације коју је аутор на енглеском језику одбранио на Универзитету Монаш (Мелбурн), а прошле године и превео са енглеског на српски језик.

Студија је дубински фокусирана на тројицу кључних аутора који својим делима повезују српски, југословенски и европски модернизам и постмодернизам: Иву Андрића, Милоша Црњанског и Борислава Пекића. Обухвата и шири избор српских писаца од којег застаје дах (од 1832. до 1984. године), укључујући „претече“ модернизма и постмодернизма.

Докторска студија Милана Орлића Андрић, Црњански, Пекић (приповедне структуре српског (пост)модернистичког романа), одбрањена је на Универзитету Монаш (Мелбурн), на структуралистички преиспитује српски књижевни канон ХХ века. Даје оригинални допринос српској књижевној теорији. Овако опсежно и захтевно истраживање фигуре приповедача и приповедних структура у српском модернизму и постмодернизму, као што је Орлићево – до сада није објављено.

(Из рецензије проф. доктора Томислава Лонгиновића)