НАЈНОВИЈЕ...

УСЛУГЕ

Градска библиотека Панчево се бави прикупљањем, чувањем и давањем на коришћење књига и некњижне грађе, популарисањем књиге и читања, информисањем, издавачком и графичком делатношћу, умножавањем, копирањем и коричењем библиотечке грађе, пружањем услуга  коришћења рачунара са приступом интернету, скенирањем и ласерском штампом.

Радно време библиотеке радним данима:

• 8:00 – 20:00 часова

Суботом:

• 8:00 – 14:00 часова

Недељом библиотека не ради.

Годишња чланарина износи 700,00 динара.

За повлашћене катергорије (ђаци, студенти, пензионери и војници) 500,00 динара.