НАЈНОВИЈЕ...
Промоција књига Матице српске

Промоција књига Матице српске

У четвртак, 11. априла 2019. године у 19:00 одржаће се промоција књига: Промоција књига: „Милан Лазаревић – Суботе и недеље“ и „Лазаревићи (Нови Сад – Темишвар – Панћево)“.

Гости: Гордана Ђилас, приређивач, Драго Његован, рецензент и Васа Павковић, књижевни критичар.

Матица српска је у оквиру рада Едиције Документ објавила књигу Милан Лазаревић „Суботе и недеље“ чији је приређивач мр Гордана Ђилас. Мемоари др Милана Лазаревића чувају се у Рукописном одељењу и представљају увид у обиље модела односа у српском друштву с краја 19. и почетка 20. века: дипломатија мале земље наспрам великих сила, породични миље, махом везан за детињство и рану младост, карактерологија најширих слојева становништва у свакодневном животу, што доприноси динамици рукописа и усложњава га на више што паралелних, што супротстављених или прожимајућих равни приповедања. Књига садржи 345 страна, опремљена је избором фотографија из живота др Лазаревића као и Регистром имена.