НАЈНОВИЈЕ...
Други научни скуп „Библиотеке и идентитет“

Други научни скуп „Библиотеке и идентитет“

Градска библиотека Панчево и редакција Читалишта: научног часописа за теорију и праксу библиотекарства позивају заинтересоване излагаче да се пријаве за други Научни скуп „Библиотеке и идентитет“ који ће се одржати 24. и 25. маја 2019. године.

Предстојећи скуп ће посебну пажњу посветити личностима које су својим деловањем унапређивале библиотекарство на националном нивоу и зато је његова оквирна тема „Историја као биографија: лични и професионални идентитет као темељ за изградњу националног библиотекарства“

Упутство за излагаче

Организатор позива учеснике који желе да излажу на конференцији да до 1. марта 2019. године на меил адресу секретара, Горана Траиловића, [email protected] пошаљу пријаву. Пријава би требало да садржи: назив теме, апстракт рада до 300 речи, кључне речи и кратку радну биографију до 150 речи (као DOC-додатак поруци). Моле се излагачи да уз име наведу стручно/академско звање и афилијацију.

У процесу избора биће прихваћена излагања која испуњавају формалне захтеве и добију позитивну оцену рецензената.

Секретар скупа ће, електронском поштом, свим пријављеним ауторима радова чије су теме прихваћене доставити Обавештење о прихватању теме рада и Упутство за обликовање радова.

Организатор ће радове представљене на Научном скупу који прођу поступак рецензирања публиковати у Зборнику.

Одбори

Председник Организационог одбора: Проф. др Десанка Стаматовић
Председник Програмског одбора: Проф. др Гордана Стокић Симончић

Контакт

Секретар Научног скупа је Горан Траиловић. Њему се могу упутити сва питања на меил адресу [email protected] и телефон +381 (0)62 270 562.

Градска библиотека Панчево, Немањина 1, 26000 Панчево
www.biblioteka-pancevo.org.rs
тел.+381 (0)13 2513 755, 314 455, 314 655
факс+381 (0)13 2514 755

Веб страна Научног скупа „Библиотеке и идентитет“ 2019. identitet.citaliste.com
Информације о претходном Научном скупу 2017. identitet2017.citaliste.com