НАЈНОВИЈЕ...
Лична топографија раја

Лична топографија раја

Из штампе ових дана излази „Лична топографија раја“ Горана Траиловића. Садржи записе на маргинама историје који се односе на Градску библиотеку Панчево, на промишљање садашњег тренутка, у коме се установа и струка налазе, и могућe пројекцијe развоја библиотеке и библиотекарства.

Садржај ПДФ

„Лична топографија раја“ је до 15. јуна у претплати.
Цена: 1000 РСД. Тираж ограничен.

Број жиро-рачуна: 840-30668-80
Назив пословне банке: Управа за јавна плаћања Панчево
Адреса: Градска библиотека Панчево, Немањина 1, Панчево 26000
Тел. 013 513755, 314455, 314655
Факс 013 514755
Матични број: 08006539
ПИБ 101049844
Е-пошта: [email protected]
Моб: +381 62 270562