НАЈНОВИЈЕ...
Научни скуп: „Професор др Бранко Гавела“

Научни скуп: „Професор др Бранко Гавела“

Градска библиотека Панчево и Центар за митолошке студије Србије под покровитељством града Панчева, организују научни скуп: „Професор др Бранко Гавела“.

Читаоница Градске библиотеке Панчево

Петак, 10. новембар 2023. године, са почетком у 11.00 часова

Професор др Бранко Гавела је био професор праисторијске археологије на Одељењу за археологију Филозофског факултета у Београду и родоначелник у истраживању палеолита у Србији. Бранко Гавела је био археолог, класични филолог и историчар уметности цинцарског порекла. Био је и председник Српског археолошког друштва.

Branko Gavella fotografila

Током трајања научног скупа биће разматрани радови на његове теме, али и у његову част из области праисторијске археологије, историје уметности античке Грчке, Етрураца, Келта… као и историје Јужног Баната и Панчева.

Радови ће бити објављени у тематском научном часопису: Митолошки зборник бр. 47. Митолошки зборник ISSN 1450-9792, који се налази на листи Министарства образовања и наука, Одбор за историју, историју уметности и етнологију (М52).

Митолошки зборник број 47 ће бити представљен на сам дан одржавања научног скупа!

Проф. Бранко Гавела рођен је 1914. године у Босанском Петровцу. Дипломирао је на Филозофском факултету у Београду 1939. године. Од 1946. године до 1982. године радио је на Филозофском факултету у Београду, где је 1962. године изабран за редовног професора за наставне предмете Праисторијска археологија и Историја античке уметности. Био је управник Одељења за археологију, шеф катедре за праисторијску археологију, председник Српског археолошког друштва и Друштва за античке студије, управник Центра за археолошке студије. Почасни је члан Археолошког друштва Војводине. Био је извесно време и заменик директора Издавачког предузећа „Просвета“. У периоду од 1979-1981. година био је Декан Филозофског факултета у Београду.

Као признати научни радник је члан и представник наше земље у Научном Савету едиције Centre National de la récherche Scientifique у Паризу. Држао је низ предавања на страним универзитетима и научним институтима.

Најважнији радови којима је утицао на развој теорије и праксе у преко 120 објављених студија, уџбеника, расправа и чланака. Најзначајнији су:

  • Праисторијска археологија (4 издања)
  • Фидија – класична епоха грчке уметности
  • Етрурци, историја, уметност, култура
  • Историја, уметности античке Грчке и др.

Такоће објавио је и:

  • Предања и знања о старом Балкану
  • Из дубине векова
  • Палеолит Србије и др.

Најважнији научни доприноси проф др Бранка Гавеле су усмереност на истраживање и проучавање праисторијске и античке прошлости наше земље и балканолошких проблема у домену историографије, уметности, етнологије и опште културе, уметничке и књижевне баштине балканских народа.

Нарочито су значајни, и у светској и у нашој науци признати и прихваћени, његови погледи на проблеме праисторијске и античке прошлости уопште, а посебно балканских земаља и народа. То се пре свега односи, на пример, на открића првих палеолитских станица, расправе о балканским Келтима и Илирима, о античкој уметности, о проблему порекла и јединства Индоевропљана, о келтским миграцијама у балканске земље, затим о споменицима грчко-египатског синкретизма на тлу бивше Југославије.

Својим радовима је дао укупне врло значајне доприносе археологији, историји уметности и античкој балканологији.