НАЈНОВИЈЕ...
Предавање: Морално васпитање и образовање

Предавање: Морално васпитање и образовање

Читаоница Градске библиотеке Панчево

Петак, 30. јуна у 20.00 часова

Гости:

  • Зоран Соколовић,
  • Јелена Милосављевић Матић.

Предавање о моралном образовању и васпитању је засновано на практичном раду који је примењиван у периоду од 1983 до 1988 године у раду са омладином. О томе је објављена и књига.

На предавању ће бити речи о реалној пракси, о начину рада, о разним методама моралног образовања, о ефектима и друштвеном значају моралног образовања. Биће речи и о темама за разговор које се користе у моралном образовању, као и о врлинама које су пожељне као резултат моралног образовања.


МОРАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ I VASPIТAЊE

Увид у јединствен пример у скоријој историји (у нашој земљи, а претпостављамо и сире), надасве систематичног, темељног и посвећеног бављења моралним образовањем и васпитањем и духовним развојем младих људи, аутора књиге, филозофа Зорана Соколовића, који је девет година волонтерски радио са децом у основним и средњим школама, сада је доступан свим друштвено одговорним појединцима који разумеју важност и значај утицаја друштва па правилно усмерење и развој детета, као и институцијама надлежним за васпитање и образовање деце.

Аутор пас упознаје са садржајима и методама моралног образовања и васпитања и кроз мноштво примера из праксе приближава нам свој несвакидашњи начин рада и уопште, приступ, како у теорији, тако и кроз праксу, васпитавања младих у духу врлине и оспособљавање истих да свесно расту и развијају се усмерени ка највишим људским вредностима.

Студиозна теорија и вишегодишња пракса преточени су у овај својеврстан приручник садржаја и методологије моралног васпитања и образовања младих људи уз илустративно обрађене теме и детаљно објашњену методологију рада.

Кратак историјат васпитног Покрета, као и званични документи, приближавају нам идеје и циљеве којима се аутор руководио, а који су визионарско делање за општедруштвену добробит на темељима знања, имплементираног у систем школства, односно обавезног основног образовања.