НАЈНОВИЈЕ...
Представљање књиге „Чаробни прсти Мите Срданца“

Представљање књиге „Чаробни прсти Мите Срданца“

У петак, 18. новембра у 19:00 свечано представљање књиге „Чаробни прсти Мите Срданца“.

О књизи ће говорити:

Марија Думнић, етномузиколог
Васа Павковић, књижевни критичар
Димитрије Мита Срданов Срданац
Ансамбл „Златна јесен“ и музичари.