НАЈНОВИЈЕ...
Трибина: „Србија између Истока и Запада – ризици и перспективе“

Трибина: „Србија између Истока и Запада – ризици и перспективе“

Трибина: „Србија између Истока и Запада – ризици и перспективе“
Гост: др Драган Петровић, Виши научни сарадник Института за међународну политику и привреду у Београду.
Један је од аутора велике енциклопедије српског народа пројекта САНУ.
Четвртак, 22. јануар, 19:30
Читаоница Градске библиотеке Панчево

Др Драган Петровић (Београд), дипломирао је на четири факултета у оквиру државног Универзитета у Београду, на којима је претходно паралелно студирао и то: на Економском (1999), на Социологији (2000), на Историји (2000) и на Политичким наукама (2002). Завршио је Постдипломске студије на Географском факултету у Београду, на одсеку Економска географија и одбранио магистарску тезу „Развој и размештај индустрије Београда у XIX и XX веку“ 2003. године. Завршио је Постдипломске студије на Факултету политичких наука у Београду, одсек Међународни односи и одбранио је магистарску тезу „Француско – југословенски односи у време Алжирског рата 1952-1964.“ 2008. године. Докторирао је на Природно математичком факултету у Новом Саду, област Политичка географија 2007. године са темом дисертације „Русија на почетку XXI века – геополитичка анализа“.

Биографија: www.petrovicdragan.com