НАЈНОВИЈЕ...
Конкурс поводом 8. марта – Међународног дана жена – Најлепше речи о њој

Конкурс поводом 8. марта – Међународног дана жена – Најлепше речи о њој

Савет за родну равноправност Града Панчева и Градска библиотека Панчево расписују песнички конкурс поводом 8. марта – Међународног дана жена под називом:

„Најлепше речи о њој“

Конкурс је отворен за све узрасте песника и песникиња.

Пријава на конкурс треба да садржи једну песму, која не сме бити дужа од једне А4 странице, име и презиме аутора, број телефона и адресу становања.

Песме слати у коверти, са назнаком: „За песнички конкурс“, на адресу:

Градска библиотека Панчево, Немањина 1, 26000 Панчево

Најкасније до 29. фебруара 2022. године.

Конкурс поводом 8. марта - Међународног дана жена - Најлепше речи о њој