НАЈНОВИЈЕ...
Представљање књиге Снежане Милојевић „Сумпоровита вода“

Представљање књиге Снежане Милојевић „Сумпоровита вода“

Башта Галерије Кафе

Четвртак 3. август у 20.30 часова

Учествују:

  • Снежана Милојевић, ауторка
  • Милиан Трпковић, уредник кљиге
  • Немања Ротар

Snežana Milojević fotografija

Снежана Милојевић је доктор филолошких наука – српска и компаративна књижевност са теоријом књижевности – и у складу с тим, резултате својих истраживања објавила је у референтним научним часописима и зборницима са скупова међународног карактера. Објавила је монографије: Медитативна проза Иве Андрића (2008), Од премудрих чула, огледи о старој српској књижевности (2017) и Закон земље, наратив о жени у прози Иве Андрића (2020). Моногрфији Од премудрих чула, која садржи студије из старе српске књижевности (области њене докторске дисертације), на Сајму књига у Нишу, 2018. године, додељена је престижна награда Иницијал. Бави се писањем прича и путописа, а своје радове објављује у значајним часописима за књижевност у Србији, али и земљама бивше Југославије. Објавила је књигу прича Градић Смејтон (2011) и књигу путописне прозе Оријентални Мефисто и други путописи (2015).

Sumporovita voda